Cài Đặt Webserver với Xampp - Wamp


Xampp và Wamp là 2 chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn ApachePHP,MySQLFTP ServerMail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp và Wamp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào
Lưu ý: Xampp và Wamp là 2 chương trình tạo máy chủ Web Server hoàn toàn khác nhau. Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 phần mềm này để cài lên máy. Việc sử dụng 2 phần cùng cài đặt trên một máy sẽ dẫn đến xung đột hệ thống
Cài Đặt Xampp:
Phướng pháp 1: Cài đặt với trình cài đặt tự động. Link download Xampp 1.7.4 hoặc mediafire.com Sử dụng phiên bản cài đặt là cách dễ nhất để cài đặt XAMPP.
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ tìm thấy XAMPP trong Start | Programs | XAMPP. Bạn có thể sử dụng XAMPP Control Panel để khởi động các máy chủ dịch vụ bằng cách nhấn vào nút Start hoặc nhấp chuột vào nút Stop để dừng các máy chủ. Từ Xampp Control Pannel  bạn cũng có thể cài thêm hoặc gỡ bỏ ứng dụng.