Trước đây, người dùng hay sử dụng tiện ích Boot Camp trên hệ điều hành Mac OS X của Apple để cài đặt và chạy các hệ điều hành khác trên phần cứng của máy tính Mac. Tuy nhiên, MacBook Pros mới của năm 2011 được công bố vào tuần trước và các mẫu MacBook Air mới nhất không hỗ trợ cho hệ điều hành Windows XP và Windows Vista cho dù có sử dụng Boot Camp.Tiện tích Boot Camp thường được sử dụng rộng rãi với chủ nhân các hệ thống máy Mac của Apple để chạy các Windows và các hệ điều hành GNU/Linux trên phần cứng của Apple. Nhưng phần cứng mới nhất của máy MacBook Pro và MacBook Air không chạy Windows XP và Windows Vista. Nhưng người dùng có thể cài Windows 7 trên máy tính MacBook Air và MacBook Pro mới nhất.