Hướng dẫn một số thao tác liên quan tới tập tin PST (Microsoft Outlook)

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Outlook, chắc chắn bạn sẽ biết tới tập tin PST. Đây là hợp ngữ viết tắt của Personal Storage Table - Bảng lưu trữ cá nhân, là định dạng tập tin cho các tập dữ liệu mà Outlook sử dụng để lưu trữ tất cả dữ liệu Outlook của bạn, bao gồm: các email, các sổ liên lạc, calendar và nhiều hơn nữa.
Hệ thống dữ liệu này có thể được hoặc không được nén hay mã hóa, tùy thuộc vào thiết đặt của từng người. Một điều nếu chú ý trong quá trình sử dụng Outlook bạn sẽ nhận thấy, là tốc độ làm việc của Outlook trở nên chậm chạp hơn khi mà có quá nhiều dữ liệu được lưu vào trong tập tin PST.
Một tập tin mở rộng khác tồn tại trong thư mục dữ liệu Outlook của bạn là OST. Về cơ bản, tập tin OST cũng giống như PST, nhưng OST thường được dùng như không gian lưu trữ offline của email còn PST được dùng cho lưu trữ email trực tuyến. Do đó, các email của tài khoản chuẩn POP3 hay IMAP có thể được lưu trong PST, còn các email được đồng bộ từ một tài khoản Hotmail với Hotmail Connector có thể được lưu trong tập tin OST. Tổng quát, OST dùng cho việc truy nhập offline còn PST dùng cho sao lưu dữ liệu.