Chia sẻ tài nguyên trong mạng LAN

Máy tính của bạn đã được nối mạng và truy cập Internet bình thường, máy chủ vẫn thấy và tính tiền máy con được nhưng các máy không "thấy" nhau, hoặc đã share rồi nhưng khi truy cập tới máy khác bị báo lỗi như các hình dưới:


Hình 1Hình 2


Trong phần này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình các thông số cho phép các ổ đĩa, thư mục share trong mạng.