Backup Email Account from Microsoft Outlook

+ Chạy Start-Run-Regedit.
Tìm registry key sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook
+ Nhấn chuột phải vào chữ Outlook -> Export -> Save + Khi nào cần restore lại thì chạy file vừa save, thế là xong. Còn nếu muốn backup dữ liệu của email thì Search trong c:\Documents and Settings những file có đuôi là *.pst, lưu lại, khi nào cần khôi phục thì chép đè lại vị trí cũ, thế là xong.
 

Những đối thủ phải đội trời chung

Cạnh tranh là một yếu tố tất yếu trên thương trường, nhưng những gì xảy ra trong cuộc chiến Cola giữa Pepsi và Coke thì đáng đem in thành sách giáo khoa để sinh viên ngành marketing tìm hiểu về kinh tế thị trường tự do. Vài thập kỷ qua, Pepsi thỉnh thoảng vẫn thắng vài trận lớn, để rồi rốt cuộc vẫn luôn là ứng viên kinh niên cho huy chương bạc.