Share code làm slide ảnh
Hôm qua mình được một người bạn share cho source này nên mang về gắn vào website, tiện thể hôm nay share cho các bạn luôn.
Source code gồm 2 thư mục: CSS, image và file index.html
Pass: onlineseeding.vn